Koskeeko tuleva korkokatto kulutusluottoja?

Koskeeko tuleva korkokatto kulutusluottoja

Korkokaton vaikutus kulutusluottoihin

Kulutusluotto on yhä suositumpi lainamuoto. Rahoitusmarkkinat ovat mullistuneet 2000-luvun alkuvuosikymmeninä. Lainaa etsivän kannalta tilanne on muuttunut helpommaksi, kun rahoitusmarkkinat ovat laajentuneet internetiin ja lainan hakeminen ja saaminen on muuttunut helpommaksi ja nopeammaksi. Tässä artikkelissa kerromme uudesta, 1.9.2019 voimaan astuvasta lakimuutoksesta, joka vaikuttaa myös nyt markkinoilla oleviin kulutusluottoihin.

Nykyinen lainsäädäntö

Pikavippien ja muiden pienten luottojen valtava lisääntyminen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä johti myös lainsäädännöllisiin muutoksiin. Vuonna 2013 voimaan astuneella lakimuutoksella haluttiin puuttua pikalainojen kohtuuttoman suuriksi kasvaneisiin korkoihin ja säädettiin 50 %:n korkokatto kaikille alle 2000 euron luotoille.

Tämä lakimuutos oli aiheellinen, sillä erityisesti pienten kertaluottojen korot olivat nousseet moniin satoihin prosentteihin. Tämä puolestaan saattoi ajaa ihmiset pikavippikierteeseen ja kroonisiin maksuvaikeuksiin.

Lakimuutoksella oli merkittäviä vaikutuksia myös markkinoilla oleviin lainatuotteisiin. Korkokaton asettaminen johti siihen, että monet lainanantajat poistivat pienet pikavipit kokonaan tuotevalikoimastaan ja tekivät pienimmistä lainatuotteistaan 2000 euron luottoja. Tämä voidaan tulkita lainsäädännön kiertämiseksi, sillä muutaman sadan lainaakin hakevalle asiakkaalle asetetaan automaattisesti yli 2000 euron luottoraja, jotta luotonantajat välttyisivät korkokaton vaikutuksilta. Lakimuutoksesta huolimatta markkinoilla on edelleen pieniä kertaluottoja, mutta niiden määrä on vähentynyt merkittävästi vuoden 2013 jälkeen.

Uuden lakimuutoksen vaikutus kulutusluottoihin

Nyt lainsäätäjät ovat huomanneet rahoitusmarkkinoiden muuttumisen ja päättäneet puuttua lakiteitse myös yli 2000 euron kulutusluottoihin, jotka aiemmassa lakimuutoksessa jätettiin korkokaton ulkopuolelle.

Vuoden 2019 syyskuussa voimaan astuvalla lailla korkokattoa on tarkoitus paitsi laajentaa, myös tiukentaa edelleen. Jos suunnitelmat toteutuvat, vakuudettomien, pienten kulutusluottojen korkokatto laskisi 20 prosenttiin. Tarkoituksena on myös korostaa lainanantajan vastuuta lainanhakijan luottokyvyn selvittämisessä. Lakimuutoksella on luonnollisesti tarkoitus ennen kaikkea ehkäistä maksuhäiriöiden lisääntymistä ja ihmisten maksukyvyn säilymistä.

Toteutuuko lakimuutos?

Vaikka talousvaliokunnan mietinnöt ovat jo pitkällä, ei lain toteutumisen yksityiskohtaisesta aikataulusta ole vielä varmuutta. Lainaa etsivien ja hakevien kannalta lakimuutos olisi tietysti positiivinen asia, mutta rahoituslaitokset eivät välttämättä ole yhtä mieltä muutoksen kannattavuudesta.

Ennen minkäänlaisen lainan tai luoton hakemista on tärkeää kilpailuttaa markkinoilla olevat vaihtoehdot ja vertailla eri kulutusluottoja ja lainatuotteiden ehtoja. Kätevimmin vertailu onnistuu erityisen vertailupalvelun kautta. Vertailusivustolta on myös helppoa siirtyä tekemään lainahakemus rahoituslaitoksen sivuille.